Systémy pro zdravotnictví

Firma ViDiS má dlouholetou tradici ve vývoji a výrobě systémů pro zdravotnictví. Na začátku byla spolupráce s výrobcem rtg. techniky Chirana, pro kterého bylo vyvinuto a vyráběno zařízení pro digitalizaci skiaskopického pracoviště, známé pod jménem DiGiX. Další úspěšnou aplikací byl systém pro digitalizaci, archivaci a tisk snímků z ultrazvukového přístroje DiGiX - S.

Na základě zkušeností s dlouholetým provozem zařízení DiGiX byla navržena ucelená řada pracovních stanic xVision. Jedná se o zařízení, využívající v maximální míře techniku PC. Jsou využitelné v nemocničních sítích PACS, pracují v normě DICOM 3.0. Mají shodně řešené uživatelské rozhraní, takže práce s nimi je pro obsluhu zhruba stejná. Liší se vnitřními funkcemi, které jsou vždy optimalizovány pro jejich konkrétní určení.

Stanice jsou dostupné v následujících variantách:

Stanice s monitory 2 x TFT portrait

Základní uspořádání jednotlivých funkčních bloků stanic xVision a příklady jejich pracovních obrazovek si můžete prohlédnout zde. Dále uvádíme stručný popis možností archivace obrazových dat, typické příklady našich řešení a reference.