Stanice xVision Skia

Pracovní stanice xVision Skia je dalším typem akviziční stanice řady xVision. Je určena pro práci se skiaskopickým kompletem. Svými funkcemi navazuje na dříve vyráběné zařízení DiGiX, které v současné době nahrazuje.

Základní uspořádání pracoviště pro digitální skiaskopii je následující:

xVision Skia a Chiraskop

Funkce a ovládání pracovní stanice xVision Skia jsou podobné jako u ostatních stanic (viz popis).

Stanice xVision Skia musí zajistit především následující funkce:
 

Zpracování výsledků vyšetření se může provádět buď na stanici xVision Skia ve vyšetřovně, nebo na stanici xVision 300. Na této stanici lze např. popisovat i skiagrafické snímky, získané z CR. Výhodou je, že všechna zařízení na oddělení používají stejný typ stanic s podobnými funkcemi i ovládáním.