Stanice + endoskopická věž

Stanice xVision 300A

Pracovní stanice xVision 300A je stanice xVision 300, rozšířená o možnosti akvizice snímků. Akvizicí se rozumí příjem snímků z modality a jejich převod do digitálních dat ve formátu DICOM 3.0. Z pohledu vstupních dat můžeme akviziční stanice rozdělit do dvou skupin:

V obou případech se jedná o stejnou stanici, liší se pouze příslušnou digitalizační kartou a programovým vybavením pro její ovládání. Nasazují se podle toho, v jakém tvaru je výstupní signál z modality. U digitalizace analogového signálu ještě můžeme rozlišit signál v televizní normě (PAL - 625 řádků / 50 půlsnímků, resp. NTSC - 525 řádků / 60 půlsnímků) a ostatní signály, zpravidla s vyšším rozlišením. Vyšší rozlišení (např. cca 1000 x 1000 obrazových bodů) je běžné u některých rtg. modalit - angiografie nebo skiaskopie. U signálu v TV normě je digitalizace dat jednodušší (jedná se o zavedený standard) a proto i levnější. Akviziční stanice zajišťují záznam jednoho snímku nebo i sekvence snímků (smyčky).

Akviziční stanice musí umožnit přidání nového pacienta či jeho vyšetření do databáze, ostatní funkce jsou stejné, jako u stanic xVision 300. Velmi výhodná je též možnost spojení stanice s HIS/RIS, umožní totiž předávání dat pacientů z HIS/RIS do databáze stanice. Tím odpadá nutnost "ručního" přidávání nových pacientů a vyšetření a sníží se též možnost vzniku chyb.

Typické aplikace:

Stanice, umožňující připojit k síti PACS modalitu, která nemá výstup dat v normě DICOM. Totéž pro tisk snímků z modality na tiskárně, která požaduje vstupní data v normě DICOM (např. tiskárny CODONICS). Stanice pro digitalizaci výstupního signálu ze zařízení, která využívají k získání informace televizní kameru (laparoskopické věže, endoskopické, gastro enteroskopické, mikroskopy, …). Stanice může být též použita jako samostatné zařízení pro záznam snímků a smyček. Akvizičními stanicemi jsou vlastně i stanice xVision SONO, xVision CR a xVision SKIA.