Stanice xVision 300

Pracovní stanice xVision 300 je nejlépe vybavená stanice z řady xVision. Stanice xVision 300 jsou diagnostické pracovní stanice, určené především pro úpravy, prohlížení a popis snímků z digitálních modalit. Umožňují tisknout výsledky na tiskárnách PC i DICOM.

Jsou navrženy tak, aby při rutinním popisu vyšetření vedly uživatele v následujících krocích:Stanice xVision300

Na stanici lze prohlížet a zpracovávat všechna vyšetření, ke kterým má uživatel povolen přístup a které jsou dostupné v rámci nemocničního systému PACS. Vede vlastní evidenci pacientů a vyšetření. Starší vyšetření lze ukládat (zálohovat) na CD či DVD média, můžeme provádět export vyšetření jednotlivého pacienta na CD (DVD) médium. Součástí takto uložených dat je i prohlížeč, který umožní snímky vyšetření zobrazit na počítači externího pracoviště.


Stanice umožňuje volbu zobrazování snímků jak na jednom monitoru, tak i na dvojici či čtveřici monitorů. Monitory mohou být orientovány vodorovně i svisle. Je možno přidat i další monitor pro práci s texty.

Ve spojení s velkoplošným zobrazovačem (plazmový či LCD displej, data projektor) můžeme stanici využít v konsiliárních místnostech, např. pro vizity či předvádění zajímavých vyšetření. Obsahuje k tomuto účelu vytvořené nástroje pro přípravu jednotlivých vizit a prezentací, jako je vytvoření a pojmenování nové prezentace, výběr požadovaných vyšetření apod. Prezentaci můžeme předem připravit i na libovolné jiné stanici xVision 300 a poté ji odeslat na stanici do konsiliární místnosti.

Může spolupracovat se systémy HIS (RIS) pomocí služby DICOM Worklist (pokud ji HIS/RIS podporuje) nebo přes individuálně vytvořené rozhraní, které musí z druhé strany podporovat informační systém.


Typické aplikace :

Stanice pro vyhodnocování a popis snímků na rdg. odděleních, stanice vyšší třídy pro prohlížení snímků na ostatních odděleních nemocnic, stanice pro přípravu dat k prezentacím (vizitám), … .