Stanice xVision 100

Pracovní stanice xVision 100 je určena především k prohlížení zpracovaných a popsaných snímků. Jsou vybaveny funkcemi pro vyhledání pacienta v archivu a pro úpravy jeho snímků. Na rozdíl od stanic xVision 300 na nich nelze ukládat upravené výsledky, psát popisy apod. Na stanici lze prohlížet všechna vyšetření, ke kterým má uživatel povolen přístup a které jsou dostupné v rámci nemocničního systému PACS. Vybraná vyšetření si lze uložit do lokálního archivu pro pozdější studijní či prezentační účely.

Kromě prohlížení snímků lze stanice využívat i pro následující účely:Zobrazení na plazmovém displeji

Je-li vybavena CD či DVD mechanikou, slouží potom jako stanice, určená pro zálohování dat na tato média. Je nutno ji doplnit programovým vybavením, které tuto činnost umožní (tj. příjem všech dat, která je nutno vypálit, jejich přípravu pro uložení na médium a označení těch dat, která byla vypálena).

Ve spojení s velkoplošným zobrazovačem (plazmový či LCD displej, data projektor), stanici můžeme využít v konsiliárních místnostech pro vizity či předvádění zajímavých vyšetření. Přípravu prezentace je nutno udělat na stanici xVision 300, připravenou prezentaci pak odešleme na stanici xVision 100 do konsiliární místnosti.

Typické aplikace:

Prohlížecí stanice, umožňující pracovat se snímky vyšetření pacientů v rámci sítě PACS. Stanice pro archivaci dat na CD a DVD média, stanice pro prezentaci výsledků vyšetření na velkoplošném zobrazovači.