Služby zákazníkům

Zkušenosti z oblasti digitálního zpracování obrazu využívá naše firma při vývoji různých aplikací, zadávaných zákazníky. Zakázku řešíme komplexně, tj. navrhneme postup řešení, zajistíme komerčně dostupné části potřebného zařízení, vyvineme a vyrobíme ty části zařízení, které jsou specifické pro danou aplikaci, a vyvineme potřebné SW vybavení. Ačkoli se většinou jedná o unikátní zařízení, snažíme se v maximální míře využívat na trhu dostupné výrobky, zejména techniku PC. Aplikace programujeme zejména v jazyce C++.

V minulosti jsme řešili například tyto specializované aplikace:

Program OBR

Návrh a výroba specializovaného HW

Obvod XILINX

Naše pracoviště je vybaveno prostředky pro návrh a testování specializovaného HW, od návrhu plošných spojů (včetně vícevrstvých spojů), přes interface pro zkoušení a programování I2C obvodů, až po návrh programovatelných obvodů. Používáme programovatelné obvody Xilinx řady Virtex a Spartan, které mohou obsahovat specializované bloky i celé náročné aplikace. Uvnitř těchto obvodů mohou být i výkonné 32-ti bitové procesory, s programem napsaným v C/C++. Máme zkušenosti s programovatelnými obvody pro digitální zpracování videosignálů (kodéry, dekodéry, scalery, …) a s dalšími obvody digitální a analogové techniky (zejména firem Philips a Analog Devices), včetně obvodů pro rychlý AD a DA převod videosignálů různých norem.


Příklady našich řešení:

Karta ZOB

< Karty ZOB pro digitalizaci černobílého i barevného videosignálu

Zajišťují vysokou kvalitu digitalizace (10-ti bitový A/D převodník, vysoký odstup signálu od rušivých napětí). Pracují se standardními (PAL nebo NTSC) i s nestandardními videosignály, popř. se signály se zvláštními časovými parametry rozkladů. Jsou určeny zejména pro náročné aplikace v lékařské diagnostice, pro optická měření v průmyslu apod.

Deska pro Ethernet

Deska EKE pro rychlý Ethernet   >>>

Univerzální deska EKE umožňuje připojit Vaší aplikaci k Ethernetu 100baseT. Deska je osazena obvodem LAN91C111, který je řízen rychlým 32-ti bitovým RISC procesorem, realizovaným uvnitř programovatelného obvodu Xilinx. Tento procesor vysílá nebo přijímá data z Ethernetu a předává je do Vaší aplikace přes 16-ti bitovou datovou sběrnici.


Karta - PCI bridge

Karty PCI   >>>

Převedeme Vaší aplikaci na desku PCI. Používáme PCI – ISA bridge firmy PLX. Umožňuje plnou rychlost sběrnice PCI, má velkou variabilitu na uživatelské straně.


Hardwarový blok USB 1.1 - umožňuje přenos až 12Mb/s (full speed). Blok je tvořen koncovým obvodem pro USB a programovatelným obvodem Xilinx, ve kterém je celé řízení USB a může zde být i navazující část Vaší aplikace.

Zpracování videosignálu - jednoúčelová zařízení pro digitální kódování / dekódování videosignálu v normě PAL (NTSC), převod RGB / YUV, střih a titulkování barevného videosignálu, převod norem PC / video, dělení videosignálu na monitorové stěny 3x3 nebo 4x4, převod digitálního videosignálu do SDI a další.

Návrhy programovatelných obvodů XILINX - mohou obsahovat jednoduchou logiku, specializované bloky nebo celé náročné aplikace až po výkonné 32-ti bitové procesory včetně Power PC, s programem napsaným v C/C++.

Zakázkový hardware - podle Vašich požadavků připravíme řešení, navrhneme plošný spoj a vyrobíme prototyp zařízení nebo i větší sérii. Vycházíme z mnohaletých zkušeností s návrhy digitálních i analogových systémů.