Firma ViDiS má dlouholeté zkušenosti v oblasti digitálního zpracování obrazu.
Během činnosti firmy byl postupně vytvořen rozsáhlý soubor algoritmů a aplikačních programů, na jehož základě jsou sestavovány konkrétní průmyslové aplikace. Programy pracují v prostředích MS WINDOWS a MS DOS. Mnoho aplikací nachází své uplatnění především v oblasti kontroly výroby, jako je např. bezdotykové měření nebo kontrola celistvosti.

Používáme černobílé i barevné kamery ViDiS EKA s čipem CMOS, s rozlišením 1280 x 1024 bodů. Kamery mají výstup video dat přes standardní Ethernet rozhraní, nastavitelné parametry snímání a výstupy pro řídící systémy výrobní linky. Kamery EKA 4 pracují samostatně, výsledky měření posílají přímo do řídícího systému výrobní linky. Pro 3D rekonstrukce a měření používáme kamery EKA 5, které mají hardwarovou podporu výpočtu profilů objektu.

Bezdotykové měření

Stanice MC 20

Ve spolupráci s firmou AVIKO s.r.o. , jež má bohaté zkušenosti z oblasti měření a automatizace strojírenské výroby, byla vyvinuta řada měřících stanic pro rychlou a spolehlivou kontrolu mechanických rozměrů složitě tvarovaných součástí .

Měřící stanice jsou založeny na bezdotykové technologii měření. Ta spočívá ve snímání měřené součásti kvalitní CCD kamerou se speciální optikou a navazujícím digitálním zpracováním snímků. Digitalizované snímky jsou ukládány do paměti počítače. Měřicí program vyhodnocuje požadované rozměry podle nastaveného měřicího postupu a porovná naměřené hodnoty s požadovanými tolerancemi. Naměřené hodnoty mohou být archivovány v databázovém souboru a předávány do statistického modulu, který přímo poskytuje informace pro vyhodnocení stability výrobního procesu a podklady pro seřizování strojů.

Stanice jsou vždy přizpůsobeny specifickým požadavkům konkrétního výrobního provozu . Mohou se lišit programovým vybavením a konfigurací periferií, jako jsou např. automatické podavače nebo zařízení ke třídění produkce podle zvolených parametrů. Konfigurace měřící stanice může dále obsahovat periferie pro označování výrobků štítky s naměřenými a identifikačními údaji, tisk čárového kódu nebo tisk měřicích protokolů.

Měřící stanice mohou být, v závislosti na složitosti řešeného úkolu, vybaveny více kamerami s různými záběry . Mohou být kombinovány s přesnými mechanickými posuvy celého výrobku, popř. s posuvem samotné měřící kamery.
Pro každou stanici je vybrán vhodný typ kamery, velikost záběru i vhodná konstrukce optické soustavy, včetně způsobu osvětlení tak, aby pro daný typ výrobku bylo docíleno požadované přesnosti měření.

Kontrola celistvosti

Stanice pro kontrolu celistvosti slouží ke kontrole úplnosti montážních sestav. Stanice jsou v principu podobné měřícím stanicím. Liší se programovým vybavením a způsobem nasvětlení. Také nároky na optickou část nejsou tak vysoké jako u měřících stanic.

 

Hlavní přínos měřících a kontrolních stanic spočívá v tom, že umožňují ve výrobě přejít od namátkových kontrol hotových výrobků k důsledné mezioperační kontrole každé součástky a to i v oblastech, kde to bylo doposud klasickými metodami prakticky nemožné. Lze tak včas a účinně odhalovat systematické chyby výroby, což má vliv nejen na produktivitu práce, ale především na výslednou kvalitu výrobků, kterou je výrobce schopen plně garantovat.