Firma VIDIS spol. s r. o.

Byla založena v r. 1992 s cílem věnovat se vývoji aplikací digitálního zpracování obrazu a jejich praktickému využití. V této oblasti jsme měli na co navazovat - vznikli jsme z divize digitálního zpracování obrazu Výzkumného ústavu sdělovací techniky (TESLA VÚST). Někteří z nás stáli už v r. 1977 u zrodu pracoviště, které od svého vzniku patřilo k našim špičkovým vědecko výzkumným pracovištím a k průkopníkům v oboru digitálního zpracování obrazu u nás.

Pracovníci firmy VIDIS se vždy zabývali komplexním řešením dané aplikace, od návrhu řešení problému přes vývoj a výrobu vlastního zařízení až k řešení jeho specializovaného programového vybavení. V současnosti jsou naše řešení vyvíjena s maximálním využitím komerčně dostupné techniky, především techniky PC, kterou doplňujeme vlastním návrhem a výrobou specializovaného hardware. Ten je u nás vyvíjen s využitím nejmodernější součástkové základny, jako jsou např. specializované obvody pro digitalizaci a zpracování videosignálu v různých normách a řady programovatelných obvodů XILINX, pro jejichž návrh máme vybudované pracoviště.

V oblasti vývoje programového vybavení byl vytvořen rozsáhlý soubor algoritmů a aplikačních programů pro digitální zpracování obrazu. Na jeho základě jsou pak sestavovány konkrétní aplikace. Programy pracují v prostředích MS DOS a MS WINDOWS.

Hlavní oblasti zájmu firmy jsou aplikace pro práci s obrazy ve zdravotnictví (systémy PACS) a v průmyslu, kde se věnujeme především bezkontaktnímu měření a kontrole. Tyto oblasti jsou dále vhodně doplňovány řadou specializovaných řešení, která jsou v praxi nasazována v počtu od jednoho unikátního kusu až po několik desítek kusů jednoho zařízení. Mezi naše zákazníky v této oblasti patří jak četná vědecká a akademická pracoviště tak i organizace, jako je Česká televize či Pražské Metro. V oblasti lékařské techniky jsme též řadu let zajišťovali odborný servis digitální zobrazovací techniky pro firmu KODAK, nyní zajišťujeme servis DICOM tiskáren firmy Codonics.

Od svého vzniku sídlila firma VIDIS v areálu Výzkumného ústavu sdělovací techniky v Praze 4, Novodvorská. V r. 1998 firma přesídlila do areálu TESTCOM v Praze 4, Hvožďanská 3. V lednu 2016 se firma přesunula na novou adresu: Pod Višňovkou 23, Praha 4. Ředitelem firmy VIDIS je od jejího vzniku Ing. Jindřich Mikulec, CSc.