Karta ZOB do PC

Specializované aplikace

Naše firma řešila a řeší mnoho aplikací, které vznikly na základě speciálních požadavků zákazníků. Mnohé byly založeny na využití námi vyráběné karty ZOB do PC, která byla doplněna příslušným softwarem. Tak vzniklo například titulkovací zařízení EDC 100, které je schopno do TV signálu v normě PAL i NTSC přidat textové titulky.

Příkladem aplikace, která byla vyvinuta na základě konkrétního požadavku a dále byla dořešena do podoby, umožňující její širší nasazení, jsou videosenzory . Těch se vyrobilo několik desítek kusů a byly nasazovány jako samostatná zařízení i jako součásti rozsáhlých systémů.

Dalším příkladem naší kusové výroby je Záznamové zařízení EAP. Bylo vyvinuto na základě konkrétního zadání zákazníka a poté, co splnilo náročné požadavky, kladené na zařízení profesionální TV, bylo nasazeno do přenosových vozů.