Záznamové zařízení EAP pro TV režii

Příkladem zařízení, které jsme vyvinuli a vyrábíme jej podle požadavků zákazníka - České televize, je záznamové zařízení EAP pro TV režii. Používá se v přenosových vozech, především při sportovních přenosech. Zařízení slouží k uložení krátkých trikových video a audio sekvencí a k jejich následnému přehrávání. Připravená grafická sekvence (např. letící puk nebo emblém mistrovství světa v ledním hokeji) vytváří předěl mezi živým a opakovaným záběrem.

Funkce záznamového zařízení:

Blokové schema zařízení

Grafická sekvence se na počítači pomocí animačního programu předem připraví a uloží se ve formátu TARGA. Do záznamového zařízení se sekvence přenášejí přes rozhraní Ethernet 100Mb z připojeného počítače nebo notebooku. Data jsou ukládána do paměti v plném formátu, tj. 24 bitů/bod + informace o střihu (alfa kanál) + audio. Je možné současně uložit až 8 sekvencí s celkovou délkou do 18 vteřin. Na pokyn z TV režie se zvolená sekvence čte z paměti zařízení EAP, v digitálním formátu SDI se spolu s informací o střihu a s audio signály posílá do režie, kde je přidána do výstupního signálu. Uložené sekvence je možné přehrávat dopředu i zpět, můžeme spojovat dvě sekvence apod.

Základní deska zařízení

 

Zařízení používá nejnovější součástkovou základnu - paměťové moduly SIMM SDRAM 512MB, jako zdroj řídicích impulsů synchronizovaných na přiváděný videosignál je využit obvod digitálního TV dekodéru a scaleru, výstupní SDI obvody, obvod pro rychlé připojení k Ethernetu a zejména programovatelné obvody Xilinx řady Virtex a Spartan. V nich probíhá řízení celé aplikace, obsluha pamětí SDRAM, komunikace s TV režií a další. Uvnitř programovatelného obvodu je i rychlý 32-ti bitový RISC procesor s programem pro komunikaci po Ethernetu.